Wat is gezins- en relatietherapie?

Gezins- en relatietherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relaties tussen mensen binnen een gezin maar ook binnen andere sociale systemen. We gebruiken ook wel de term systeemtherapie waarbij de term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt.

 Bij gezins- en relatietherapie gaan we in gesprek met elkaar over de dynamiek in de relatie. Welk effect heeft het gedrag en de emoties van jezelf op de ander en hoe reageren jullie vervolgens op elkaar. Kun je elkaar dan nog verstaan en welke gevoelens en behoeftes liggen daar weer onder.

Daarnaast bespreken we wat ieder belangrijk vindt in een relatie en wat dit betekend voor de ander. En hoe zouden jullie dat willen vormgeven.