Wat is gezins- en relatietherapie?

Gezins- en relatietherapie/ systeemtherapie is een vorm van psychotherapie gericht op de onderlinge relaties tussen mensen binnen het gezin of de relatie.   Vanuit de systeemtherapie  kijken we nog wat breder en kijken we ook naar de relatie’s met  belangrijke andere buiten je gezin zoals op je werk, vrienden en je buren.

Het accent binnen de therapie ligt op de relatie, hoe zijn jullie verbonden met elkaar,  hoeveel afstand en nabijheid is er tussen jullie, hoe gaan we om met onze eigen behoeften en met die van de ander. Kunnen en mogen we onze emoties delen en steun vinden bij de ander.  Wat hebben we geleerd over het oplossen van conflicten en hoe doen wij dat binnen onze relatie. Waarbij we met elkaar onderzoeken wat is helpend en wat is niet helpend. Hoe kunnen we meer aansluiten bij elkaars behoeften zodat we ons gezien en gewaardeerd voelen.